leeftijd

Om een idee te krijgen van wat een hond nog kan en hoe zijn gezondheid zou moeten zijn, vinden veel hon­deneigenaren het prettig een vergelijking te maken tussen hondenleeftijd en mensenleeftijd.

Handige vuistregel

Vrijwel iedereen heeft van de vuistregel gehoord dat een hondenjaar gelijk is aan zeven mensenjaren. Ook al biedt deze grove regel enig houvast, toch is het veel moeilijker en complexer om leeftijden van honden en mensen met elkaar te vergelijken. Er zijn veel tabellen bedacht, maar ook al zijn de resultaten vergelijkbaar, toch komen de makers ervan tot verschillende conclusies. Men moet niet vergeten dat honden anders ouder worden dan mensen en dat grootte en genetische vatbaarheid voor ziekten een grote rol spelen.

Kleine en middelgrote rassen zijn volgroeid bij ongeveer een jaar. Een mens is bij zeven jaar echter nog een kind. Honden kunnen zich bij een jaar voortplanten, ook al is dat niet verstandig, en op die leeftijd zijn ze vergelijkbaar met tieners van 15 tot 17 jaar oud. Een hond van 2 jaar is onge­veer van dezelfde leeftijd als een mens van 25. Hierna kun je voor elk jaar 5 tot 7 'hondenjaren' optellen.

Bij het maken van deze vergelijking moet je niet vergeten dat honden van verschillende grootte ook een verschillende levensverwachting heb­ben. Grotere honden, zoals Doggen, groeien sneller, blijven langer pup en worden langzaam volwassen. Kleine honden, zoals Poedels, leven veel langer dan grote rassen.

Gemiddelde leeftijdsvergelijking tussen mens en hond

Kleine hond (tot 14 kilo)
Hondenjaren: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18 jaar
Mensenjaren: 18, 28, 38, 53, 63, 73, 88, 103 jaar

Gemiddelde hond (van 15 tot 30 kilo)
Hondenjaren: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18 jaar
Mensenjaren: 16, 29, 40, 55, 64, 77, 95, 115 jaar

Grote hond (30 tot 45 kilo)
Hondenjaren: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18 jaar
Mensenjaren: 15, 30, 45, 66, 81, 96, 117 jaar.

Zeer grote hond (meer dan 45 kilo)
Hondenjaren: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18 jaar
Mensenjaren: 14, 32, 48, 76, 94, 110 jaar.